Aan welke veiligheids­normering moeten uw werk­schoenen voldoen?

Soms kan men door de bomen het bos niet meer zien. Zo ook met de veiligheids­normering van werk­schoenen.

Hierbij een overzichtelijke uitleg over welke normeringen er zijn en waaraan uw veiligheids­schoenen aan dienen te voldoen.

Alle veiligheids­schoenen en beroeps­schoenen zijn onder­verdeeld in een veiligheids­classificatie volgens de EN (Europese normering­richtlijnen voor schoenen). Voor beroeps­schoenen geldt als regel de EN20347 normering. Voor veiligheids­schoenen geldt de EN20345 met als toevoeging de S van Safety. Deze is onder te verdelen in de classificaties SB, S1, S2, S3, S4, S5 waarbij als basis­veiligheid (S Basis) een veiligheids­neus verwerkt zit die een impact kan weerstaan van 200 joule.

EN20345 S1

Als SB + antistatisch en hakdemping, geschikt voor droge werkomstandigheden

EN20345 S1p

Als S1 + zoolplaat bescherming

EN20345 S2

Als S1 + geschikt voor vochtige werkomstandigheden

EN20345 S3

Als S2 + zoolplaat bescherming

EN20345 S4

Als S2 maar dan vervaardigd uit kunststoffen

EN20345 S5

Als S4 + zoolplaat bescherming

ESD

Electrostatic Discharge
Als een met statische elektriciteit “opgeladen” mens een geleider aanraakt dan ontstaat er een razendsnel miniatuur­vonkje. Dit heet Elektrostatische ontlading, ofwel ESD. Schoenen met het ESD-logo zorgen ervoor dat de schoen­drager niet “oplaadt”.

ESD antistatisch keurmerk logo

Mocht u nog andere vragen hebben, dan horen wij dit natuurlijk graag.